004884 - ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΡΑΓΑΣ 4Π 100Α - aaa
 
Τιμή μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.) 23.2
Συσκευασίας (αριθμός μονάδων) 10
Όγκος (dm3) 4.458944
Βάρος(g) 2205
 

Γενικά χαρακτηριστικά Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Διανομείς Ράγας 40A έως 160Α
Διανομείς Ράγας - Τετραπολικός
 • Σύμφωνα με το πρότυπο EN 60947-1.
 • Στήριξη με βίδες ή σε ράγα.
 • Συνδεσμολογία με ή χωρίς ακροδέκτες καλωδίων Starfix.
 • Δυνατότητα σήμανσης με CAB 3.
 • Δυνατότητα προσαρμογής επιπλέον κλέμμας ΙΡ 2x στο πάνω μέρος.
 • Μονωτική πλάτη στήριξης.
 • Προστατευτικό διαφανές κάλυμμα στο πρόσθιο μέρος.
 • Μονωτικό διαχωριστικό μεταξύ των μπαρών.
 • Ιmax : 100 A.
 • Συνδέσεις ανά μπάρα για μονόκλωνο καλώδιο : 5 x 2,5 - 10  και  2 x 10 - 25 mm.
 • Συνδέσεις ανά μπάρα για εύκαμπτο καλώδιο : 5 x 1,5 - 10  και  2 x 6 - 16 mm.
 • Ιcc αιχμής : 20 kA.
 • Aρ. στοιχείων : 4 στοιχεία των 17,5mm.

Γεν. Κατάλογος
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικοί οδηγοί
Πιστοποιητικά
PEP